środa, 22 stycznia 2014 10:29

Warszawa łata dziurę budżetową kosztem mieszkańców. 100% podwyżki.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Z przykrością informujemy, że Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy działający z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy wypowiedział dotychczasową wysokość opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na którym położone jest osiedle Gedymina. Zaproponowana nowa opłata roczna, która miałaby obowiązywać od roku 2014 jest o ponad 100% wyższa od dotychczasowej.

Zmusza to Zarząd Spółdzielni do przedstawienia Radzie Nadzorczej nowej kalkulacji opłaty za tzw. „podatki terenowe”, która dotychczas wynosiła 0,51 zł/m2.

Jednocześnie informujemy, że do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożyliśmy wnioski o unieważnienie nowej wysokości opłaty zaproponowanej przez Urząd Dzielnicy Praga Południe.

 

Podstawą ustalenia ponad stuprocentowej podwyżki opłaty za wieczyste użytkowanie było określenie nowej wartości rynkowej gruntu według operatu szacunkowego (sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego p. Mieczysława Cyrana, nr upr. 251), który w naszej opinii jest nie nieprawidłowy i niewiarygodny.

 

W operacie tym, podstawą do ustalenia nowej opłaty jest opis 31 transakcji dotyczących różnych nieruchomości bez wyjaśnienia, z jakich przyczyn te właśnie transakcje zostały wybrane. Z tego zbioru, do porównania, arbitralnie wybrano 14 transakcji, dotyczących nieruchomości nie tylko leżących poza obrębem geodezyjnym do którego przynależy osiedle Gedymina, ale wręcz w przypadku 13 z nich, leżących w ogóle w innych dzielnicach Warszawy. Jedyna nieruchomość leżąca w dzielnicy Praga Południe (o cenie maksymalnej) jest oddalona o 2 km i jest nieporównywalnie, ponad dziesięciokrotnie większa od naszej nieruchomości (przez co trudno uznać ją za porównywalną). Żadna z branych pod uwagę nieruchomości porównawczych nie pozostaje w użytkowaniu wieczystym, są to działki niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, objęte prawem własności. Taki dobór nieruchomości porównawczych jest nie tylko nieuzasadniony, ale jest błędem metodologicznym. W sytuacji gdy w Warszawie jest coraz większy deficyt nieruchomości niezabudowanych będących przedmiotem prawa własności, nieliczne transakcje nie mogą być wiarygodnym źródłem oszacowania wartości gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym, który nie może być już przedmiotem żadnej działalności inwestycyjnej (z uwagi na zwartą zabudowę wielorodzinną).

 

Ponadto do ustalenia opłaty rocznej Urząd Dzielnicy Praga Południe przyjął oszacowaną wartość rynkową nieruchomości, jako przedmiotu prawa własności, a nie jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, która w operacie szacunkowym jest zredukowana o 25%.

 

W tej sytuacji Spółdzielnia postanowiła zakwestionować powołany operat, wskazując iż jest on wykonany niezgodnie z przepisami zarówno ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jak i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego. W efekcie, operat ten jest niewiarygodnym dowodem w sprawie, a ponadto jako dokument prywatny, a nie urzędowy (brak odpowiednich klauzul i pieczęci Urzędu Dzielnicy), nie powinien i nie może być podstawą wyceny gruntu przez organa samorządowe.

 

Zarząd SMD „Foksal” ma nadzieje, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyli się do naszego wniosku i podzielając przytoczoną argumentację uzna zmianę wysokości opłaty za wieczyste użytkowanie jako nieuzasadnioną w całości.

 

Niestety, z powodu długotrwałej procedury odwoławczej i trudnego do przewidzenia zakończenia tej sprawy, zmuszeni jesteśmy podnieść stawkę tzw. „podatków terenowych” na osiedlu Gedymina. Oczywiście, jeśli w efekcie naszego wniosku, Spółdzielnia zapłaci de facto mniejszą opłatę za wieczyste użytkowanie do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, nadpłacone przez lokatorów kwoty zostaną zwrócone. Trzeba mieć jednak świadomość, że Urząd Dzielnicy jest zdeterminowany do wprowadzenia podwyżek w życie i nawet w przypadku przegranej przed SKO, nie zaniecha ponownych prób, z pewnością lepiej przygotowanych, choć miejmy nadzieję mniej drastycznych.

 

O przebiegu postępowania będą Państwo informowani na bieżąco.

 

Oczywiście zarówno kwestia stawki tzw. „podatków terenowych” wnoszonych przez Państwa wraz z czynszem na rachunek Spółdzielni, jak i wniosku do SKO, nie dotyczy właścicieli lokali już wyodrębnionych, którzy opłatę za wieczyste użytkowanie wnoszą samodzielnie do Urzędu Dzielnicy i samodzielnie powinni odwoływać się od nowej wysokości tej opłaty.

 

Wnioski złożone przez Spółdzielnię do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz kopia w/w operatu szacunkowego są do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

 

Andrzej Czajkowski

UŻYTKOWNICY

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

ANKIETA

Czego oczekujesz od Spółdzielni?
 

REKLAMA

Jeśli chcesz zareklamować się na naszej stronie - skontaktuj zię z administratorem.
A może chcesz dać jakieś drobne ogłoszenie?
Reklama
Odsłon : 1062457
Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski