KategoriePliki

folder icon 4 Prawo i przepisy

Obowiązujące i archiwalne ustawy oraz rozporządzenia, w oparciu o które działają spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce.

folder icon 12 Dokumenty ogólne

Podstawowe dokumenty Spółdzielni. Statut i regulaminy.

Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski