środa, 22 czerwca 2011 13:22

Dlaczego koszt podgrzewu wody (CW) i centralnego ogrzewania (CO) jest inny w rozliczeniu zużycia mediów, a inny w naliczanych opłatach?

Rozliczenie kosztów zakupu energii cieplnej następuje na podstawie faktur, jakie Spółdzielnia otrzymuje ze SPEC Warszawa, według cen obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym (półrocznym dla CW, lub rocznym dla CO).

Dokładne prognozowanie tych kosztów nie jest możliwe, ponieważ są one różne w zależności od warunków pogodowych (lekka lub ciężka zima) i wielkości zużycia. Szczególnie w przypadku ciepłej wody, jednostkowy koszt podgrzewu może znacząco różnić się od prognozy, ponieważ dużą rolę odgrywają w nim koszty stałe, na które składają się tzw. moc zamówiona oraz koszty energii zużytej na cyrkulację. Paradoksalnie, zmniejszenie zużycia ciepłej wody poniżej prognozowanego poziomu, powoduje wzrost ceny jej podgrzewu, nawet w przypadku zachowania stałych cen dostawcy (te same koszty stałe obciążają mniejszą ilość m3).

Stawki opłat z tytułu CO były skalkulowane w roku 2009, na poziomie, który pozwalał na pokrycie ówczesnego średniego zapotrzebowania na energię cieplną, z naddatkiem ok. 10%. Dlatego początkowo, mimo ciężkich zim, lokatorzy otrzymywali zwroty z tytułu opłat za centralne ogrzewanie. Niestety SPEC (obecnie Veolia S.A.)  sukcesywnie podnosi taryfę opłat, tak że obecnie nie ma już marginesu bezpieczeństwa w zaliczkach pobieranych od mieszkańców i jedyną metodą uniknięcia podwyżek jest ograniczenie zużycia ciepła poprzez wyeliminowanie strat.

Dzięki ociepleniu budynków i zainstalowaniu podzielników zużycie energii cielnej zostało ograniczone na tyle, że jeszcze w roku 2019 nie było konieczności zwiększenia stawek opłat zaliczkowych. Mimo wzrostu cen dostawcy o ponad 40% koszty zakupu energii nadal pozostają na poziomie zbliżonym do roku 2009.

Podobnie jest z opłatami za podgrzew wody (CW). Pobierane od mieszkańców zaliczki na ten cel (skalkulowane w roku 2013), mogą nie pokrywać kosztów, z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu wzrostu cen dostawcy, a po drugie, w związku z ograniczeniem zużycia (droga woda zachęca do ograniczeń), co powoduje, że te same koszty stałe (moc zamówiona i cyrkulacja) rozliczane są na mniejszą ilość metrów sześciennych. W efekcie, w kolejnych okresach rozliczeniowych, Spółdzielnia zmuszona jest do pobierania nieco wyższych opłat za podgrzew wody, niż to wyliczono w roku 2013, aby pokryć należności wynikające z faktur wystawionych przez firmę Veolia S.A.

Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski