Wszystko co chciałbyś wiedzieć o podzielnikach ciepła, ale wstydzisz się zapytać.

Co to jest podzielnik ciepła i jak działa?

Podzielnik ciepła nie jest licznikiem ale urządzeniem, które pomaga podzielić koszt ciepła zużytego przez cały budynek pomiędzy poszczególne mieszkania. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, którzy mieszkańcy zużywają więcej ciepła, a którzy mniej. Podzielnik elektroniczny ma czujnik temperatury (przymocowany z tyłu do obudowy), który mierzy temperaturę grzejnika, oraz zegar elektroniczny mierzący czas, przez który konkretna temperatura się utrzymywała. Najbardziej dokładne, a przez to najlepsze są podzielniki dwuczujnikowe - drugi czujnik, bada temperaturę w pomieszczeniu. Podzielniki radiowe są odczytywane bez wchodzenia do mieszkań,  ale odczyt można zweryfikować na wyświetlaczu nawet po kilkunastu miesiącach. W Państwa mieszkaniach są zainstalowane podzielniki najnowszej generacji typu DATA III.


Kiedy dostaniemy pierwsze rozliczenie zużytego ciepła?

Pierwsze rozliczenie kosztów ogrzewania na podstawie odczytów z podzielników lokatorzy otrzymają na początku 2012 roku (dlatego montaż rozpoczynamy w styczniu, żeby objąć odczytem cały okres rozliczeniowy). Będzie to jednak rozliczenie wyłącznie informacyjne, bez konsekwencji finansowych, aby każdy mieszkaniec mógł dowiedzieć się czy sposób, w jaki korzysta z instalacji centralnego ogrzewania powoduje dopłatę czy zwrot opłat.

 

Jak duże mogą być dopłaty do ogrzewania po zastosowaniu podzielników?

Obecnie średni koszt roczny ogrzania lokalu wynosi przeciętnie ok. 1600 zł. Rokrocznie zwracamy mieszkańcom ok. 200 zł, niezależnie od tego czy oszczędzają energię cieplną, czy nie.  Po zastosowaniu podzielników od 30 do 50 procent kosztów ogrzewania będzie rozliczane na podstawie ich wskazań (reszta to stałe koszty ogrzewania, które są niezależne od indywidualnego zużycia). Oznacza to, że najbardziej oszczędny lokator otrzyma zwrot na poziomie 800 zł, a co za tym idzie przeciętne dopłaty dla nieoszczędzających będą maksymalnie na podobnym poziomie. Praktyka ostatnich lat pokazała, że zwroty i dopłaty nie przekraczają 500 zł.

 

Czy w wyniku rozliczenia mogę dopłacić kilka tysięcy złotych do ogrzewania mieszkania?

Nie ma takiej możliwości. Średni koszt ogrzania mieszkań w naszej Spółdzielni wynosi 1600 zł rocznie, a do rozliczenia podzielnikowego przyjmuje się od 30 do 50 procent kosztów zmiennych. Poza tym, mając podzielniki można kontrolować zużycie ciepła na wyświetlaczu cyfrowym i porównywać je ze zużyciem w latach poprzednich.

Rozpowszechniane przez nierzetelne media informacje o horrendalnych dopłatach spowodowanych instalacją podzielników są nieprawdziwe. Tak duże dopłaty mogą wystąpić tylko wówczas, gdy zabrana zaliczka na ogrzewanie zupełnie nie pokrywa jego kosztów. Gdybyśmy, dla przykładu, zaniechali comiesiecznego zbierania zaliczki na CO, albo zamiast 1.70 zł/m.kw. zbierali 0,10 zł/m.kw. na koniec roku musielibyśmy prosić o dopłacenie 1600 zł każdego lokatora – nie miałoby to jednak nic wspólnego z podzielnikami. Pojedyncze, nagłaśniane przypadki dużych dopłat są związane z taką właśnie sytuacją, lub z innymi błędami przy rozliczaniu, np. rozliczaniu według podzielników całych kosztów ogrzewania, mimo że część stanowią opłaty stałe, a na część zużywanej energii lokatorzy nie mają wpływu (straty, ogrzewanie przez piony).

 

Czy lokale „szczytowe” będą zawsze dopłacały do ogrzewania?

Nie, ponieważ każdy lokal będzie miał ustalony indywidualny współczynnik przeliczeniowy (tzw. LAF) uwzględniający jego usytuowanie w budynku. W uzasadnionych przypadkach współczynnik ten może podlegać korekcie przy kolejnych rozliczeniach, również na uzasadniony wniosek lokatora.

 

Czy będziemy musieli „siedzieć w zimnych mieszkaniach” ?

Nie, ponieważ oszczędzanie ciepła nie polega na niedogrzewaniu mieszkań. Utrzymywanie w nich temperatury ok. 20-21ºC nie powinno skutkować dopłatami. Może się nawet zdarzyć, że przykręcenie grzejników i obniżenie temperatury w mieszkaniu niewiele pomoże, jeśli lokator ma zwyczaj otwierania zimą okien gdy wyjeżdża na narty lub idzie do pracy. Poza tym nawet całkowite zakręcenie grzejników, na których są podzielniki (w pokojach), nie spowoduje wyziębienia mieszkań ponieważ nadal będą one ogrzewane przez piony CO oraz grzejniki w kuchniach i łazienkach – dzięki temu unikamy również zawilgocenia pomieszczeń.

 

Czy wszyscy będziemy dopłacać po zainstalowaniu podzielników?

Nie, ponieważ rozliczenie jest bilansowane rzeczywistymi kosztami ogrzewania. Jeśli zbierane zaliczki prawie całkowicie pokrywają koszty ogrzewania (a tak jest w naszej Spółdzielni), to lokatorzy oszczędzający energię cieplną otrzymują zwroty, a zużywający więcej ciepła mają dopłaty.

 

Czy ma sens rozliczanie energii w budynkach nieocieplonych?

Tak, ponieważ porównujemy zużycie ciepła w obrębie jednego budynku, a zatem wszystkie mieszkania mają takie same parametry ścian zewnętrznych. Wszystkie budynki naszej Spółdzielni są ocieplone.

 

Na czym ma polegać oszczędność dla mieszkańców?

Dzisiaj lokatorzy normalnie używający swoich mieszkań dopłacają do ogrzewania tych lokali, w których nie oszczędza się energii cieplnej – to tak jakbyśmy rozliczali wodę nie według liczników, a według stałego ryczałtu, karząc w ten sposób oszczędnych. Jeśli chociaż część lokatorów zacznie świadomie regulować zużycie ciepła, zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynku zmaleje, co spowoduje obniżenie kosztów dla wszystkich mieszkańców. Instalacja podzielników spowodowała, że wielu lokatorów przypomniało sobie o istnieniu zaworów termostatycznych, które nie działały od lat – wymieniliśmy ich kilkadziesiąt.

Od czasu zainstalowania podzielników zapotrzebowanie na energię cieplną w naszych budynkach zmniejszyło się o ponad 25% dzięki czemu mimo ciągłego wzrostu cen dostawców, nasze koszty nadal pozostają na poziomie z roku 2009.

 

Jak można oszczędzać energię cieplną i na co zwrócić szczególną uwagę?

Przede wszystkim nie należy zimą pozostawiać otwartych okien na długie godziny, by w ten sposób obniżyć zbyt wysoką temperaturę w pomieszczeniach (robimy tak zwykle, gdy na dworze robi się nieco cieplej i świeci słońce) – tymczasem wietrzenie mieszkania nie musi trwać więcej niż kilkanaście minut. Warto też dobrze uszczelnić lub wymienić stare wypaczone okna na nowe, o niższym współczynniku przenikania – dzięki temu unikniemy dopłat, co powinno w ciągu kilku lat zamortyzować tę inwestycję. Nie należy też używać grzejników, jako suszarek do prania. Nie chodzi zatem o obniżanie temperatury w pokojach poniżej 19-20 ºC, a o minimalizację strat cieplnych.

 

Czy mogę nie zgodzić się na zainstalowanie podzielników?

Teoretycznie instalacja centralnego ogrzewania (włącznie z grzejnikami) jest zaliczana do tzw. części wspólnych budynku, a więc jest własnością spółdzielni i lokator ma obowiązek umożliwić instalację podzielników. Oczywiście liczymy na Państwa zrozumienie. Jeśli jednak w lokalu podzielniki nie zostaną zainstalowane z winy właściciela będzie on musiał liczyć się z dopłatą do ogrzewania ponieważ do rozliczenia zostanie przyjęte takie zużycie, jakie wykaże najbardziej energochłonny lokal w całym budynku (zgodnie z Regulaminem rozliczania obowiązującym od 2006 roku).

Niestety wielu lokatorów uległo nieprawdziwym argumentom i nieodpowiedzialnemu straszeniu przez kilku niekompetentnych przeciwników opomiarowania mieszkań i w sposób niewłaściwy rozporządziło swoim mieniem, czego konsekwencją jest rozliczanie ich lokali według wskazań podzielników w innych lokalach (o najwyższym zużyciu ciepła). Najprostszą metodą uniknięcia niepotrzebnych dopłat jest zainstalowanie podzielników, co gwarantuje, że nawet w przypadku dopłaty będzie ona mniejsza niż w lokalu nieopomiarowanym.

 

Czy oszczędzanie przynosi wymierne efekty dla lokatorów?

Tak. Mamy przykłady mieszkań, w których w roku 2011 i 2012 były dopłaty, a gdy lokator zaczął kontrolować ustawienia głowic termostatycznych i unikał niepotrzebnego zużycia energii cieplnej, w roku 2013 miał zwrot nadpłaty. Większość lokali wyposażonych w podzielniki ma nadpłaty w rozliczeniu ciepła.

 

Czy spółdzielnia zarabia na rozliczeniu przy pomocy podzielników?

Nie. Wszystkie koszty są zbilansowane wpłatami. Kwota, którą zbierzemy od lokatorów w wyniku rozliczenia jest dokładnie tą kwotą, którą musimy zapłacić za ogrzewanie firmie Dalkia S.A. W kasie Spółdzielni nie pozostaje nawet złotówka.

 

Dlaczego wybrano firmę Techem?

Wyboru dostawcy podzielników dokonano w wyniku konkursu ofert. Warunki zaproponowane przez firmę Techem okazały się najkorzystniejsze ekonomicznie – za instalację podzielników Spółdzielnia nie ponosi żadnej opłaty wstępnej, a koszty urządzeń będą rozliczone w dziesięcioletnich ratach połączonych z kosztem wykonania odczytów i rozliczeń indywidualnych (11 zł za podzielnik) – są to koszty porównywalne z kosztami rozliczenia zużycia wody (kosztami liczników i ich wymiany). Ponadto firma Techem jest jednym z największych i najstarszych dostawców na rynku podzielników ciepła.


Czy instalację podzielników i rozliczenie kosztów regulują jakieś przepisy?

Tak. Przede wszystkim instalację podzielników przewiduje Prawo energetyczne, w szczególności Art.45a, który rekomenduje rozliczanie energii cieplnej w oparciu o metodę podzielnikową, jako stymulującą energooszczędne zachowania mieszkańców. Poza tym Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej z dnia 04.10.2012 wprowadza konieczność opomiarowania budynków do 31 grudnia 2016 roku.

W Spółdzielni obowiązuje Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej.

 

Czy jest możliwość zainstalowania podzielników w lokalu nieopomiarowanym?

Tak. W tej sprawie należy skontaktować się z biurem Spółdzielni i umożliwić montaż serwisowi firmy Techem.


 

Okiem specjalisty, czyli nie ulegajmy emocjom.

Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski