ZGŁASZANIE AWARII PDF Drukuj Email

W przypadku stwierdzenia awarii w mieszkaniu lub wspólnej części budynku prosimy o niezwłoczny kontakt:

 

Centralne ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna:

tel. 600 345 470      Konserwator p. Janek Sychowicz

tel. 22 852 11 62     Administracja

tel. 883 790 770      Gospodarz osiedla Gedymina

tel. 994                   Pogotowie MPWiK (zgłaszanie braku wody)

tel. 517 497 512      Pogotowie KOZAK - w niedzielę i święta oraz poza godzinami pracy biura SMD Foksal (Umowa nr 76/KZ/2013)

tel. 797 796 957

UWAGA! Zawsze, jeśli nie możesz skontaktować się z konserwatorem w przypadku awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej i elektrycznej, możesz wezwać firmę KOZAK (tel. 22 666 17 14, 15, 16, kom. 517 497 512 i 797 796 957). Spółdzielnia ma podpisaną Umowę (nr 76/KZ/2013), która gwarantuje przyjazd ekipy serwisowej w ciągu 2 godzin i usunięcie usterki.

 

Awarie instalacji wod-kan należącej do lokatora (instalacja wewnątrz mieszkania od licznika wody i od trójnika na pionie kanalizacyjnym) są usuwane na jego koszt, pozostałe (cała instalacja centralnego ogrzewania, piony wodno-kanalizacyjne, instalacja gazowa do zaworu odcinającego i instalacja elektryczna do licznika) - na koszt Spółdzielni.

 

 

Instalacja elektryczna:

tel. 600 345 470      Konserwator p. Janek Sychowicz

tel. 22 852 11 62     Administracja

tel. 22 821 46 46     INOGY Warszawa (24h)

 

GAZ

tel. 600 345 470      Konserwator p. Janek Sychowicz

tel. 22 852 11 62     Administracja

tel. 992                  Pogotowie Gazowe

 

Windy

tel. 800 707 401   Serwis SCHINDLER

 

Domofon

tel. 22  664 19 13  Jarosław Nagel

tel. 601 33 99 51

 

Bramy na osiedlu Gedymina

tel. 22  499 54 54  BRAMET

 

Internet VECTRA (lepiej wydrukuj tę stronę)

tel. 58 742 65 00       VECTRA S.A.

tel. 0 801 08 08 08    Infolinia

 

UPC (ASTER) Telewizja kablowa

tel. 0 801 014 014    ASTER Sp. z o.o.

tel. 22 4 014 014

tel. 780 500 500       (z tel. komórkowych)

 
Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski