ZGŁASZANIE AWARII PDF Drukuj Email

W przypadku stwierdzenia awarii w mieszkaniu lub wspólnej części budynku prosimy o niezwłoczny kontakt:

 

Centralne ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna:

tel. 725 690 413      Konserwator Spółdzielni

tel. 22 852 11 62     Administracja

tel. 883 790 770      Administracja

tel. 994                   Pogotowie MPWiK (zgłaszanie braku wody)

tel. 517 497 512      Pogotowie KOZAK - w niedzielę i święta oraz poza godzinami pracy biura SMD Foksal (Umowa nr 76/KZ/2013)

tel. 797 796 957

UWAGA! Zawsze, jeśli nie możesz skontaktować się z konserwatorem w przypadku awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej i elektrycznej, możesz wezwać firmę KOZAK (tel. 22 666 17 14, 15, 16, kom. 517 497 512 i 797 796 957). Spółdzielnia ma podpisaną Umowę (nr 76/KZ/2013), która gwarantuje przyjazd ekipy serwisowej w ciągu 2 godzin i usunięcie usterki.

 

Awarie instalacji należących do lokatora (instalacja wewnątrz mieszkania od licznika wody i od trójnika na pionie kanalizacyjnym oraz instalacja elektryczna i wszystkie jej zabezpieczenia) są usuwane na jego koszt, pozostałe (cała instalacja centralnego ogrzewania, piony wodno-kanalizacyjne, instalacja gazowa do zaworu odcinającego i instalacja elektryczna do licznika) - na koszt Spółdzielni.

 

 

Instalacja elektryczna:

tel. 725 690 413      Konserwator Spółdzielni

tel. 22 852 11 62     Administracja

tel. 883 790 770      Administracja

tel. 22 821 31 31     E.ON

 

GAZ

tel. 725 690 413      Konserwator Spółdzielni

tel. 22 852 11 62     Administracja

tel. 883 790 770      Administracja

tel. 992                  Pogotowie Gazowe

 

Windy

tel. 800 707 401   Serwis SCHINDLER

 

Domofon

tel. 601 33 99 51   Jarosław Nagel

 

Bramy na osiedlu Gedymina

tel. 22  499 54 54      BRAMET

 

Internet VECTRA (lepiej wydrukuj tę stronę)

tel. 244 244 244       VECTRA S.A.

 

UPC (PLAY) Telewizja kablowa

tel. 813 813 813       UPC

tel. 790 500 500

 
Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski