Biuletyn Dłużnika Drukuj
poniedziałek, 19 grudnia 2011 14:37

Zarząd SMD Foksal informuje, że w wyniku działań firmy windykacyjnej Intrum-Justitia (z którą Spółdzielnia ma podpisaną umowę) odzyskaliśmy 39 680,40 zł od niesumiennych lokatorów.

Ponadto w roku 2011 dłużnicy, którzy na wezwanie Zarządu podpisali zobowiązania do uregulowania swoich należności, zmniejszyli swoje zadłużenie o kwotę 31 630,08 zł.

Niestety, w tym samym okresie, przybyło lokatorów, którzy wpłacają należne opłaty z jedno lub dwumiesięcznym opóźnieniem. Informacje o takich dłużnikach będą sukcesywnie umieszczane w międzybankowym rejestrze dłużników. Z tego powodu, Zarząd nie będzie automatycznie umarzał odsetek od nieterminowych wpłat, nawet jeśli będą one niewielkie.

Obecnie, przeciwko trzem osobom toczą się postępowania sądowe, a sprawy pozostałych niesumiennych właściciele mieszkań, których zadłużenie przekracza dwumiesięczne opłaty za lokal, zostały przekazane firmie windykacyjnej Intrum-Justitia.