Drukuj

Od roku 2010 wszyscy dłużnicy Spółdzielni będą wpisywani bezpośrednio do Biura Informacji Gospodarczej. W tym zakresie SMD "Foksal" nawiązało współpracę z Krajową Izbą Rozliczeniową SA -  przedstawicielem InfoMonitora, którego akcjonariuszami są Biuro Informacji Kredytowej SA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA i Związek Banków Polskich.

Wpis do Centralej Ewidencji Dłużników InfoMonitora oznacza dla dłużnika trudności przy zakupach na raty, bezwzględną odmowę kredytu, leasingu, abonamentu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, internetu, telewizji kablowej, wynajmu mieszkań lub lokali użytkowych.

Nawet "przedawnione należności" mogą zostać odzyskane. Powszechnie uważa się, że zobowiązania po 3 latach przedawniają się (w działalności gospodarczej). Tak nie jest! Przedawnia się możliwość dochodzenia wierzytelności przed sądem - dług pozostaje i można go zgłosić do InfoMonitora - niezależnie od tego, czy to dług przedsiębiorcy czy osoby fizycznej. Dane widać w systemie do momentu spłaty Państwu zobowiązania. Dłużnik traci wiarygodność nie tylko przez problemy z bieżącymi płatnościami, ale za bycie „zatwardziałym dłużnikiem”, na którego nie wpływają nawet sądy.

Lista dłużników jest tutaj.