wtorek, 28 maja 2024 13:09

Walne Zgromadzenie Członków 2024

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dziennikarzy „Foksal”, na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §20 ust.1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 5 czerwca 2024r. (środa) o godz. 18oo w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie, sala B (III piętro), z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.

2.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń lustracyjnych.

5. Informacja Zarządu o całkowitej spłacie kredytu mieszkaniowego.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.

9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdania i projekty uchwał, są do wglądu w godzinach pracy Spółdzielni w biurze przy ul. Orzyckiej 8/96A w Warszawie od dnia 15 maja 2024 roku.

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej Dziennikarzy „FOKSAL”

UŻYTKOWNICY

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

ANKIETA

Czego oczekujesz od Spółdzielni?
 

REKLAMA

Jeśli chcesz zareklamować się na naszej stronie - skontaktuj zię z administratorem.
A może chcesz dać jakieś drobne ogłoszenie?
Odsłon : 1093023
Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski