poniedziałek, 23 maja 2022 09:41

Walne Zgromadzenie Członków 2022

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dziennikarzy „Foksal”, na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §20 ust.1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 21 czerwca 2022r. (wtorek) o godz. 17oo w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie, sala B (III piętro), z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.

2.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.

5.  Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

6.  Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.

7.  Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2019, 2020 i 2021.

8.  Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2019.

9.  Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2020.

10. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2021.

11. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Finansowych za rok 2019, 2020 i 2021.

12. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2019.

13. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2020.

14. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2021.

15. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań z działalności Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.

16. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2019, 2020 i 2021.

17. Zgłaszanie i przedstawianie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

18. Wybory członków Rady Nadzorczej.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdania i projekty uchwał, będą do wglądu w godzinach pracy Spółdzielni w biurze przy ul. Orzyckiej 8/96A w Warszawie od dnia 31 maja 2022 roku.

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej Dziennikarzy „FOKSAL”

UŻYTKOWNICY

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

ANKIETA

Czego oczekujesz od Spółdzielni?
 

REKLAMA

Jeśli chcesz zareklamować się na naszej stronie - skontaktuj zię z administratorem.
A może chcesz dać jakieś drobne ogłoszenie?
Reklama
Odsłon : 1099136
Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski