piątek, 27 marca 2020 16:12

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (4).

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zarząd SMD FOKSAL informuje, że w dniu 27 lutego 2020 roku Spółdzielnia otrzymała Zaświadczenie z Urzędu Dzielnicy Mokotów o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Orzyckiej 8 (dz. ew. 43, obręb 1-04-11) we własność. Roczna opłata przekształceniowa związana z lokalami niewyodrębnionymi (czyli płatna przez Spółdzielnię) wynosi 165 502,95 zł. Ponieważ Spółdzielnia w styczniu zeszłego roku złożyła wniosek o jednorazową spłatę z 98% bonifikatą, to obecnie oczekuje pisma z decyzją o jej udzieleniu i z podaniem kwoty do zapłaty. Według naszych obliczeń będzie to ok. 66 201,18 zł.

Z pisma UD Mokotów wynika, że potrwa to jeszcze ok. 2 miesiące. Dopiero po spłaceniu tej kwoty będziemy mogli wystąpić do sądu o zmianę wpisu w księdze wieczystej (wcześniej jest to niewskazane, ponieważ znalazłby się tam wówczas zapis o ciążącej na nas konieczności 20-letniej spłaty). Z wyliczeń Spółdzielni wynika, że kwota spłaty jednorazowej przypadająca na 1 m2 mieszkania wynosi ok. 7,26 zł. Zatem dla lokalu wyodrębnionego o powierzchni ok. 65 m2 będzie to kwota ok. 471,90 zł.

Jeśli chodzi o osiedle Gedymina, to do tej pory Spółdzielnia nie otrzymała decyzji przekształceniowej, choć już kilkoro właścicieli lokali wyodrębnionych ją dostało. Jest zatem pewne, że grunt został przekształcony, pozostaje niestety czekać aż machina biurokratyczna wygeneruję stosowne dokumenty. Według obliczeń Spółdzielni jednorazowa opłata za lokale niewyodrębnione (ok. połowa całości, którą będzie ponosić Spółdzielnia) wyniesie 21 673,39 zł, a kwota spłaty jednorazowej przypadająca na 1 m2 mieszkania wyniesie ok. 5,93 zł. Zatem dla lokalu wyodrębnionego o powierzchni ok. 65 m2 będzie to kwota ok. 385,45 zł.

 

Sprawdź, czy Twoja nieruchomość została przekształcona:

http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia/

 

Ustawa: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001716

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001716/U/D20181716Lj.pdf

 

Uchwała: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=111497

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/10156/akt.pdf

 

Uchwała na gorsze: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=114406

 

Uchylenie: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=114407

 

W górę