wtorek, 04 czerwca 2019 19:23

Walne Zgromadzenie Członków 2019

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dziennikarzy „Foksal”, na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §20 ust.1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 25 czerwca 2019 roku o godz. 18oo w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5, sala C (V piętro), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie wyników lustracji Spółdzielni przeprowadzonej w 2018 roku.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
  8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2018.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w tym sprawozdania i projekty uchwał, będą do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 4 czerwca 2019 roku.

Poprawiane: wtorek, 04 czerwca 2019 19:26

UŻYTKOWNICY

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

ANKIETA

Czego oczekujesz od Spółdzielni?
 

REKLAMA

Jeśli chcesz zareklamować się na naszej stronie - skontaktuj zię z administratorem.
A może chcesz dać jakieś drobne ogłoszenie?
Reklama
Odsłon : 1050475
Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski