Jak zmienić kod do domofonu?

Aby zmienić czterocyfrowy kod, który umożliwia otwarcie furtki i drzwi do klatki schodowej z klawiatury domofonu, należy:

  1. wybrać na klawiaturze domofonu numer swojego lokalu
  2. poczekać na połączenie z lokalem (osoba będąca w mieszkaniu musi podnieść słuchawkę)
  3. dotknąć na klawiaturze pole  [¬] i przytrzymać
  4. wciąż dotykając pola  [¬] poprosić osobę przy aparacie w mieszkaniu o trzykrotne naciśnięcie przycisku do otwierania drzwi – na wyświetlaczu pojawi się znak zamka szyfrowego, tj. [---]
  5. zwolnić pole  [¬] i podać dotychczas używany kod (w celu weryfikacji lokatora)
  6. po ukazaniu się po lewej stronie wyświetlacza numeru cyfry (odpowiednio: 1, 2, 3, 4) należy wprowadzić kolejną cyfrę nowego kodu

Podczas wykonywania tych operacji nie można odkładać słuchawki aparatu.

Jeżeli poprzedni kod do domofonu nie jest znany, jedyną możliwością ustawienia nowego jest wezwanie serwisanta, który dokona zmiany w pamięci wewnętrznej urządzenia (usługa płatna).

 

[¬] - przycisk oznaczony na klawiaturze domofonu symbolem klucza.

 

Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski